Projekty specjalne

STRATEGIE PERSONALNE

  W ramach działań wspierających w projektowaniu STRATEGII PERSONALNYCH proponujemy:  

 • Konsulting dla działów HR w obszarze planowania strategii personalnej.
 • Tworzenie opisów stanowisk pracy, weryfikacja, rozbudowa już istniejących (wg podejścia przyjętego w organizacji).
 • Planowanie i wsparcie w procesie opracowywania sposobów wartościowania stanowisk pracy.
 • Wspieranie procesu rekrutacji i selekcji kandydatów (pomoc w opracowywaniu ofert, profili zawodowych i kompetencyjnych, wywiadach selekcyjnych, organizowaniu i przeprowadzaniu sesji AC w siedzibie klienta).
 • Wspieranie procesu planowania rozwoju pracowników(przeprowadzanie wywiadów kompetencyjnych, testów, sesji DC oraz projektowanie indywidualnych planów rozwojowych; dobór i planowanie szkoleń).
 • Wsparcie w procesie opracowywania/wdrażania systemów motywacyjnych(z uwzględnieniem motywacji finansowej i pozafinansowej).
 • Zarządzanie zmianą - konsulting w zakresie przygotowania pracowników do zmian w procesie wprowadzania innowacji w organizacji.>
 • Prowadzenie mediacji w sytuacjach konfliktowych (między pracownikami, pracownikiem a pracodawcą,  pracownikiem a stroną związków zawodowych).
 • Wsparcie w zakresie prowadzenia outplacementu.
 • Konsulting w zakresie kształtowania wizerunku pracodawcy.
 • Konsulting w zakresie planowania i wdrażania systemu komunikacji wewnątrzfirmowej.
 • Wsparcie procesu adaptacji i wdrażania nowych pracowników.
 • Zaangażowanie i satysfakcja z pracy– badanie opinii i postaw, ukierunkowywanie zmian.
 • Audyt funkcji personalnej.

DIAGNOZA KLIMATU ORGANIZACYJNEGO

Konsultujemy i wspieramy procesy DIAGNOZY KLIMATU ORGANIZACYJNEGO w zakresie:

  →  Rozpoznawania nastrojów panujących w organizacji
  →  Oceny poziomu satysfakcji i motywacji pracowników do pracy
  →  Postrzeganie stylów zarządzania oraz osób zarządzających
  →  Polityki personalnej stosowanej w organizacji

Odpowiednio do potrzeb, jesteśmy elastyczni w doborze wymiarów pomiaru opinii pracowniczej (konieczność dodania wymiaru, rozbudowania poszczególnych wymiarów).

Dysponujemy świadomością niepowtarzalności i różnic pomiędzy organizacjami, stąd tworzymy i indywidualnie dostosowujemy narzędzia do DIAGNOZY KLIMATU. Narzędzia do diagnozy opracowujemy zawsze z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania organizacji (struktura, aktualne procesy, planowane zmiany) oraz aktualnych trendów na rynku.

Dodatkowo wprowadzamy wywiady kierowane i obserwacje w miejscu pracy, jako najbardziej zobiektywizowane i wieloaspektowe narzędzia pomiaru.

Kompleksowo DIAGNOZY kończymy stworzeniem szczegółowego raportu z uwzględnieniem mocnych stron i punktów zapalnych w funkcjonowania organizacji. Raport zawiera również propozycję zmian niezbędnych do zbudowania pozytywnego, rozwojowego klimatu.
  

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

 Publikacje O CHARAKTERZE PODRĘCZNIKOWYM                                                           


POZYTYWNA PSYCHOLOGIA PORAŻKI Jak z cytryn zrobić lemoniadę
   Paweł Fortuna       Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2012
Czy potrafisz traktować porażkę jako naturalny etap na drodze do doskonałości? Czy wiesz, jak konfrontować się z niepowodzeniem? Czy zastanawiasz się, jak nauczyć dziecko radzić sobie z porażką? Czy wiesz, czego możesz się nauczyć dzięki porażce?
Porażki wytrącają nas z życiowej równowagi, wzbudzają trudne emocje i blokują dalszą aktywność. Czy zawsze musi tak być? Autor przekonuje nas, że porażka to doskonała informacja zwrotna, umożliwiająca zweryfikowanie celów życiowych i sposobów ich realizacji, a także jakości relacji z bliskimi osobami, od których oczekujemy wsparcia. Nie należy więc traktować jej negatywnie, gdyż jest niezastąpionym elementem doskonalenia siebie, kształtowania pokory i poczucia własnej wartości. Porażka pobudza nas do refleksji nad własnym życiem, dzięki czemu może ono stać się przyjemniejsze, bardziej zaangażowane i przepełnione sensem.


JAK BYĆ LEPSZYM SZEFEM. INSPIRACJE PSYCHOLOGICZNE

     Paweł Fortuna, Małgorzata Torój      
Wydawnictwo Difin 2009
Autorzy książki skoncentrowali się na ciemnej stronie przywództwa, a więc zachowaniach społecznie nieaprobowanych. W dwunastu rozdziałach przekazali refleksje dotyczące m.in. takich problemów jak: utrata kontaktu z podwładnymi, brak charyzmy, trudności w przyjmowaniu i oferowaniu krytyki, zbyt rzadkie docenianie pracowników, uciekanie się do kłamstw, manipulacji czy aktów agresji. Przedstawiono konkretne zachowania „szefów” wraz z interpretacjami psychologicznymi partymi przykładami eksperymentów oraz podano recepty na właściwe działania zaradcze. Dedykowana „szefom”, którym zależy na poprawie kontaktu z podwładnym i skuteczniejszym zarządzaniu oraz podwładnym aby potrafili wychwycić sytuacje toksyczne i znaleźć środki zaradcze. ►Nominacja do nagrody TEOFRASTA 2010 - NAJLEPSZA KSIĄŻKA PSYCHOLOGICZNA (kategoria popularnonaukowe)

      Seria wydawnicza o SZKOLENIACH - PROJEKT DLA GWP                                                                                   
Rosnąca popularność szkoleń sprawia, że potrzebni są odpowiednio przygotowani trenerzy. Do nich, jak również dopracowników działów HR i szkoleniowych, adresowana jest opracowana przez nas i wydawana przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne seria 10 tomów publikacji z cyklu SZKOLENIA, z których drukiem ukazały się:

 

PERSWAZJA W PRACY TRENERA czyli jak kształtować postawy uczestników szkoleń
     Paweł Fortuna         /   Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2011 
Autor omawia główne narzędzie pracy trenera – perswazję, łącząc w sposób przystępny teorię z praktyką. Charakteryzuje pojęcie perswazji, odróżniając ją od innych form wpływu, przede wszystkim od manipulacji; przybliża dwie główne drogi oddziaływania perswazyjnego oraz podpowiada, na jakie postawy uczestników zajęć mogą mieć wpływ. Książka stanowi zbiór cennych wskazówek praktycznych – zawiera wiele przykładów przekazów, ćwiczeń, podpowiedzi, które pomogą trenerom w codziennej pracy. Adresowana do osób mających doświadczenie w przygotowywaniu szkoleń, jak i do początkujących trenerów. ►Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu - nagroda KSIĄŻKA DLA TRENERA 2011

 

 

STUDIUM PRZYPADKU W PRAKTYCE SZKOLENIOWEJ czyli jak uczyć się na doświadczeniach
     Paweł Fortuna       /  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2011
W kolejnym tomie serii SZKOLENIA autor prezentuje studium przypadku jako cenne narzędzie w pracy trenera. Wskazuje, że jest to metoda atrakcyjna, a przede wszystkim użyteczna i skuteczna, ponieważ oddziałuje na trzy istotne obszary: wiedzę, umiejętności i postawę uczestników szkolenia. Autor szczegółowo wyjaśnia, czym należy się kierować wybierając przypadek do analizy, jak przygotować jego opis i jak sporządzić instrukcję. Wskazuje, w jakich momentach szkoleniowych warto posłużyć się tą metodą. Książka adresowana jest zarówno do początkujących trenerów, jak i tych, mających doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. ►Bestseller GWP

 NIEKONWENCJONALNE METODY SZKOLENIOWE czyli jak uatrakcyjnić zajęcia
     Mirosław Urban       /  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2010

Przedstawia niekonwencjonalne techniki pracy z grupą. Autor zbiera i grupuje techniki w określone kategorie i opisuje możliwości ich stosowania, wskazuje ograniczenia i trudności mogące pojawić się w trakcie pracy z daną metodą. Omawia m.in. zagadnienia: specyficzne użycie języka, praca z ciałem i mową ciała, wykorzystanie obrazu i dźwięku oraz ekspresji twórczej uczestników szkolenia, wykorzystanie siły fizycznej, ruchu i zręczności. Przedstawione techniki można wykorzystać podczas szkoleń, na których porusza się tematy dotyczące komunikacji, integracji, budowania zespołu, kreatywności, rozwiązywania problemów, zmiany czy osiągania relaksu. ►Bestseller GWP
PRZYGOTOWANIE SZKOLENIA czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu
     Mariola Łaguna, Paweł Fortuna       /  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2009
Stanowi wprowadzenie do całego cyklu SZKOLENIA i porusza zagadnienia związane z tematyką szkoleniową. Autorzy wyjaśniają definicje i różnice między różnymi rodzajami szkoleń, opisują strony zaangażowane w przygotowanie i przebieg cyklu szkoleniowego, specyfikę szkoleń zamkniętych, otwartych i realizowanych w ramach projektów społecznych. Omawiają kwestie związane z analizą potrzeb szkoleniowych, z działaniami rekrutacyjnymi, z określaniem celów szkoleniowych, z wyborem: metod, pomocy dydaktycznych, miejsca szkolenia, trenerów. Rozważania kończą omówieniem różnych rodzajów działań promocyjnych, oceny szkolenia oraz działań poszkoleniowych.